Més enllà de la recuperació: cap a una atenció en salut mental basada en drets

Recentment, el moviment de la recuperació en salut mental, entre d’altres moviments transformadors, ha començat a fomentar la ciutadania, tant com a eina de participació com d’intervenció terapèutica, i la prescripció social per ampliar la gamma d’opcions terapèutiques de la pràctica de salut primària i mental. Aquest procés s’ha realitzat mitjançant l’enfortiment dels vincles entre els serveis de salut i els recursos comunitaris. Percebem una necessitat d’incrementar la participació de la societat civil, particularment dels moviments en primera persona, per […]

Més enllà de la recuperació: cap a una atenció en salut mental basada en drets

Recentment, el moviment de la recuperació en salut mental, entre d’altres moviments transformadors, ha començat a fomentar la ciutadania, tant com a eina de participació com d’intervenció terapèutica, i la prescripció social per ampliar la gamma d’opcions terapèutiques de la pràctica de salut primària i mental. Aquest procés s’ha realitzat mitjançant l’enfortiment dels vincles entre els serveis de salut i els recursos comunitaris. Percebem una necessitat d’incrementar la participació de la societat civil, particularment dels moviments en primera persona, per […]

Creació de sinèrgies entre els professionals de la salut mental i el moviment en primera persona de la salut mental.

Malgrat totes les millores realitzades des del procés de desinstitucionalització, i la creixent presència de la família i les denominades associacions en primera persona (també conegudes com (ex) usuaris o organitzacions de supervivents), la percepció de l’estigmatització i la presència de les pràctiques paternalistes dutes a terme per professionals de la salut mental segueixen sent un tema pendent.   Descarregar Pòster

La visió de la Salut Mental en primera persona: La Fundació “Veus”.

Participació a la “Taula Rodona: Escoltem i parlem-ne. Diferents perspectives sobre salut mental.” Quina és la realitat que viuen les persones amb malaltia mental en la nostra societat? Quines vivències tenen? Quin és el seu rol a l’hora de decidir els seus tractaments i teràpies? Quines associacions existeixen? Com s’organitzen? Per què és tan important parlar de l’estigma actualment?

Validació d’un instrument desenvolupat utilitzant tècniques d’investigació-acció-participativa per mesurar l’efectivitat de les activitats de capacitació i sensibilització en salut mental.

En aquesta presentació, presentarem un nou instrument desenvolupat utilitzant tècniques d’investigació-acció participativa per avaluar l’efectivitat de les activitats de capacitació i sensibilització. A més, presentarem els resultats de les activitats de capacitació dutes a terme “en primera persona” per companys de salut mental amb residents i professionals de salut mental. Els nostres resultats mostren canvis estadísticament significatius en les actituds i creences generals, especialment en les dimensions relacionades amb les actituds paternalistes.

Trencar el mur de l’estigma dels professionals en salut mental.

Malgrat totes les millores realitzades, la percepció de l’estigmatització i la presència de pràctiques paternalistes dutes a terme per professionals de la salut mental segueixen sent un tema pendent. Per tal d’enderrocar aquest mur, recentment, la recuperació de la salut mental, entre d’altres moviments transformadors, ha començat a promoure la ciutadania, com a eina de participació i com a intervenció terapèutica.

Més enllà de la recuperació: cap a una atenció en salut mental basada en drets

Recentment, el moviment de la recuperació en salut mental, entre d’altres moviments transformadors, ha començat a fomentar la ciutadania, tant com a eina de participació com d’intervenció terapèutica, i la prescripció social per ampliar la gamma d’opcions terapèutiques de la pràctica de salut primària i mental. Aquest procés s’ha realitzat mitjançant l’enfortiment dels vincles entre els serveis de salut i els recursos comunitaris. Percebem una necessitat d’incrementar la participació de la societat civil, particularment dels moviments en primera persona, per […]

Més enllà de la recuperació: cap a una atenció en salut mental basada en drets

Recentment, el moviment de la recuperació en salut mental, entre d’altres moviments transformadors, ha començat a fomentar la ciutadania, tant com a eina de participació com d’intervenció terapèutica, i la prescripció social per ampliar la gamma d’opcions terapèutiques de la pràctica de salut primària i mental. Aquest procés s’ha realitzat mitjançant l’enfortiment dels vincles entre els serveis de salut i els recursos comunitaris. Percebem una necessitat d’incrementar la participació de la societat civil, particularment dels moviments en primera persona, per […]