Transparència

El grup de recerca de salut mental en primera persona es va constituir formalment com a entitat en 2018, encara que ja havia iniciat la seva trajectòria com a projecte de l’Observatori de Drets de la Federació Veus constituïda en 2014 amb el qual mantenim una estreta col·laboració com a entitat federada. Som una associació sense ànim de lucre pel que estem subjectes a la llei d’associacionisme de Catalunya. Disposem de número d’identificació fiscal, G67333088, i estem inscrites en el registre d’entitats de la Generalitat de Catalunya amb número 63976.

En els nostres estatuts es pot consultar la missió i objectius de l’associació

model_estatuts_assoc_grup_recerca_1a

Transparència econòmica