Recerca

Dissenyem activitats formatives per a professionals de l’àmbit d’atenció i recerca en salut mental adaptades a les seves necessitats i les particularitats del seu perfil professional.
Oferim assessorament i col·laborem en el desenvolupament, implementació, i avaluació dels projectes nous o en procés de transformació. Consulta’ns.

Activitats Formatives:

Formació en recerca participativa

Destinada a totes aquelles persones vinculades a projectes de l’àmbit de la salut mental i addiccions, especialment a aquelles implicades en recerca. Es tracta d’una formació pensada per a orientar als qui pretenen incorporar la perspectiva de la primera persona en els seus projectes, o introduir la recerca participativa en les seves entitats.

  • Els moviments de persones usuàries: influència en l’evolució històrica de l’atenció a la salut mental.
  • El moviment de la Recuperació.
  • La ciutadania com a transformació dels objectius terapèutics.
  • Dissenys participatius i co-recerca.
  • Assajos clínics basats en preferències.
  • Coproducció de resultats.
  • Aspectes analítics.