Professionals

Hem contribuït a la capacitació de més de 1000 professionals del sector per a adaptar-se al nou model d’atenció centrat en la persona, en els drets humans i de ciutadania. Dissenyem activitats formatives per a professionals de l’àmbit d’atenció i recerca en salut mental, adaptades a les necessitats dels diferents perfils professional. Oferim assessorament i col·laborem en el desenvolupament, implementació, i avaluació de projectes nous, o en procés de transformació.  Consulta’ns.

Activitats formatives

Més enllà de la recuperació, cap a una atenció en salut mental basada en drets

Aquest curs va adreçat a professionals d’atenció directa en serveis de salut mental i addiccions. Consta de 4 mòduls amb una durada prevista de 8h lectives, més material complementari.

• Alternatives al diagnòstic: De les nosologies a l’experiència compartida.
• Formulació i establiment d’objectius: De la disminució de símptomes a la Recuperació.
• Atenció en salut mental basada en drets: pràctiques col·laboratives, respecte de preferències i voluntats anticipades.
• Foment del suport mutu: Integrant la figura en el sistema.

DESCARREGA EL MANUAL DEL CURS

Acreditat per:

Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries – mpspapas

 

Formació en Recuperació i pràctiques col·laboratives

Activitat orientada a oferir un espai de diàleg i reflexió, a partir dels continguts i l’experiència professional de les participants, per a facilitar la implementació del canvi de model en l’atenció a la salut mental i addiccions en diferents dispositius o recursos.

• Abordatge crític: sistemes nosològics i tractaments basats en l’abordatge de símptomes.
• El concepte de Recuperació, els antecedents del moviment, els seus principis i crítiques.
• Formulació i establiment d’objectius basats en la recuperació.
• Intervencions basades en l’exercici de la ciutadania.
• Marc legal actual, basat en suports.
• Eines per al respecte a l’autonomia en les decisions (PDA, VA, Plans de crisis)
• Model de recuperació i ciutadania en recursos residencials, limitacions i fortaleses.
• Necessitats específiques en l’entorn laboral per a l’adaptació al model de recuperació.