Equip

Elvira Rodríguez. Vinculada al moviment en primera persona des de 2014. Integradora Social amb experiència professional en projectes de prevenció de conductes de risc, educació afectiu-sexual amb joves i adolescents i en recursos residencials de curta i llarga estada.

 

Cecilia Rebeca Sánchez Moscona és graduada en psicologia i Màster en Psicologia General Sanitària i en Avenços a la Clínica Psicoanalítica de la Infància i l’Adolescència per la Universitat de Barcelona. Actualment treballa com a psicòloga Referent de Benestar Emocional i Comunitari per a l’Institut Català de Salut.

 

Francesc Gomez-Morales

Francesc Gómez Morales és llicenciat en física i diploma d’estudis avançats en ciència dels materials per la UB. Vinculat al moviment en primera persona des del 2018, quan decideix iniciar una transició professional des del món de l’empreneduria tecnològica cap al de la psicologia. A més d’estar finalitzant el grau en psicologia per la UOC, és treballador de suport entre iguals certificat per l’Associació Emilia, on exerceix de facilitador en el curs de formació dels nous treballadors de suport entre iguals.

 

Francisco José Eiroa Orosa és investigador Ramón y Cajal a la Universitat de Barcelona. També col·labora amb Associació Catalana de Professionals de Salut Mental, la Federació d’Entitats Catalanes de Salut Mental a 1ª Persona – VEUS i Obertament, l’aliança catalana de lluita contra l’estigma i la discriminació en salut mental. Els seus interessos de recerca estan enfocats en l’anàlisi d’estratègies de conscienciació d’usuaris i professionals de l’àmbit de la salut mental per millorar la comunicació entre ells, potenciant la participació en els serveis dels primers i la reflexió crítica i autocura dels segons.