Formació

La nostra voluntat de contribuir a un canvi de paradigma en salut mental ens ha portat a anar més enllà de la investigació i divulgació, incorporant la formació entre els nostres projectes. Oferim activitats formatives adaptades a diferents perfils de participants, dissenyant activitats a mida partint de qualsevol demanda.