Formació

La nostra voluntat per contribuir al canvi de paradigma en salut mental ens ha portat a anar més enllà de la recerca i divulgació, incorporant la formació entre els nostres projectes. Oferim activitats formatives adaptades als diferents perfils de participants, i dissenyem activitats a mesura partint de les demandes.