Primera Persona

Els últims anys els serveis de salut pública estan incorporant elements encaminats a centrar l’atenció en la voluntat de les persones. Ja podem accedir al resgistre a través de l”espai virtual específic per als documents de voluntats anticipades (DVA)

Tanmateix ens trobem en procés d’implementació del Model català  de planificació de voluntats anticipades (PDA) adaptat a l’àmbit de la salut mental .

Per tal que aquesta implementació sigui més àgil i efectiva  oferim sessions informatives i assesorament a les entitats i als seus membres.

Més informació: