Primera Persona

Com a entitat constituïda i gestionada per persones amb experiència pròpia tenim la convicció que un canvi de model en l’atenció a la salut mental i addiccions passa per la implicació del col·lectiu en la protecció i promoció dels seus drets de ciutadania. Les persones poden tenir un paper més actiu en el seu procés de recuperació si tenen accés i coneixement de les eines que els faciliten exercir els seus drets.

Activitats formatives

Planificació de decisions anticipades

Els últims anys els serveis de salut pública estan incorporant elements encaminats a centrar l’atenció en la voluntat de les persones. Ja podem accedir al registre, a través de l”espai virtual, específic per als documents de voluntats anticipades (DVA).

Tanmateix ens trobem en procés d’implementació del Model català  de planificació de voluntats anticipades (PDA) adaptat a l’àmbit de la salut mental.

Per tal que aquesta implementació sigui més àgil i efectiva oferim sessions informatives i assessorament a les entitats.

De la mateixa manera, compartim amb vosaltres el text que acompanya totes les nostres sessions formatives obertes al públic: Más Penélope i menos Ulises. Troba’l aquí.

Més informació:

 

Suport Entre Iguals

El suport entre iguals és un sistema que consisteix a donar i rebre ajuda i que es basa en els principis fonamentals del respecte, la responsabilitat i l’acord mutu en allò que és útil” (Mead,2003).

En col·laboració amb la Federació Veus participem del grup de treball que impulsa la implementació del programa “Suport entre iguals” a Catalunya, i es coordina per a això amb el Consell Assessor del Pla Director de Salut Mental i Addiccions.

Vam dur a terme un projecte pilot per al disseny participatiu de la formació d’agent de suport mutu, i col·laborem en les activitats formatives que en l’actualitat ofereix l’associació Emilia.

A Catalunya ja s’han incorporat els primers agents de suport mutu als equips d’atenció en salut mental als diferents serveis. I continuem treballant per a la consolidació d’aquesta figura professional que compleix amb una doble funció: contribuir a la reinserció laboral de persones amb afeccions psicosocials, i possibilitar la participació i empoderament del col·lectiu.