Formació MIR, PIR, IIR (Residents de Salut Mental)

Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears

 

Formació impartida el 29 de març del 2023 als MIR, PIR i IIR de Catalunya i Balears, en el marc de la seva formació teòrica de R1. És un bloc de formació teòric i vivencial en salut mental encarregat a Federació Veus, Activament i Salut Mental Catalunya. Aquesta presentació correspon al bloc teòric “Perspectiva històrica i model de recuperació” i consta dels següents apartats:

  1. Antecedents del moviment de la Recuperació
  2. Concepte de Recuperació
  3. Principis i crítiques
  4. Com es treballa des de la Recuperació
  5. Més enllà de la recuperació: Ciutadania