Cap símptoma de discriminació: la planificació de desicions anticipades en salut mental I la mirada quality rights

Participem en la jornada organitzada per Obertament entorn les discriminacions en l’àmbit sanitari, ens hem centrat en les salvaguardes que representen els documents de voluntats anticipades i les planificacions de decisions anticipades en salut mental, eines per a garantir i vetllar pel dret a l’autonomia de les pacients i el consentiment lliure i informat en qualsevol àmbit de la salut, també en salut mental.