La influència de la justícia social a la salut mental

Malgrat haver estat ignorada durant molt de temps, la relació entre la salut mental i la justícia social està rebent una major atenció i les evidències d’aquesta relació comencen a influir en la gestió dels serveis assistencials. En aquesta conferència entendrem per què els paradigmes dominants en l’atenció a la salut mental han ignorat la influència de les desigualtats socials en el seu treball, probablement per la seva necessitat de sorgir ciències aplicades neutres. A continuació, explorarem la relació entre la salut mental i la justícia social, per entendre els mecanismes que intervenen en aquesta relació. Finalment, revisarem les intervencions a diferents nivells, des de polítiques clíniques fins a polítiques públiques, que poden contribuir a prevenir l’estrès a la població. Tot i que l’extensió del problema requerirà diverses explicacions teòriques pel professor, convidem els estudiants a fer les seves preguntes a classe i facilitar un entorn participatiu.