Jornada Contencions mecàniques en l’àmbit psiquiàtric

Assistim a la jornada organitzada per la “Taula de Salut Mental de Granollers i comarca” composta per 26 entitats entre proveïdors de serveis, agents socials i institucions de la regió sanitària de Vallès Oriental Central i Baix Montseny.
Es va comptar amb els testimoniatges en primera persona dels qui han sofert contencions durant ingressos hospitalaris. Així com amb l’exposició dels principals proveïdors de serveis de la zona, que van presentar els resultats de les accions que duen a terme per a aproximar-se a l’objectiu de les Contencions O.
Entre les ponències va haver-hi oportunitat per a conèixer alternatives a les intervencions en unitats d’ingrés, com la que representa el Diàleg Obert.
Finalment, vam participar en els grups de treball per a la reflexió conjunta, entre professionals, familiars i persones amb experiència pròpia, entorn de les alternatives possibles per a abordar les complexitats que es presenten en situacions crítiques.

Consulta programa