L’estat dels drets dels usuaris en l’àmbit de la pràctica de la salut mental

En el camp de la salut mental hi ha un creixent impuls a les pràctiques participatives. A més de l’obertura dels contextos assistencials a aquests enfocaments, els moviments en primera persona, actius a nivell internacional des de la dècada dels anys 60, han facilitat processos com la desinstitucionalització psiquiàtrica. Més recentment, sorgeixen els conceptes d’empoderament, resiliència i recuperació. Tots aquests conceptes han ajudat a l’avanç d’una manera d’atenció més personalitzada i enfocada a la prevenció. No obstant això, fins fa molt poc no es contemplaven de manera sistemàtica les preferències del pacient per a la presa de decisions compartides pel que fa als tractaments en l’àmbit de la salut mental.

Pel que fa a l’evidència d’aquesta aproximació, una metaanàlisi evidència la preferència dels usuaris per tractaments psicològics per sobre de farmacològics, i un estudi mostra de respectar les preferències dels usuaris amb depressió, pel que fa a la preferència per l’ús de fàrmacs o psicoteràpia, millora els resultats independentment de la direcció de l’elecció. Aquests resultats es repliquen en l’àmbit de les preferències pels focus de tractament dins de la psicoteràpia. A més de millorar els resultats, el respecte per les preferències del pacient augmenta la satisfacció i l’adherència al tractament.

El camp de la bioètica ha ressaltat la importància de respectar i promoure l’autonomia de tots els usuaris i ha desenvolupat un gran debat sobre les decisions compartides. Reconeixent aquesta importància, alguns autors de medicina legal estan promovent el pas del consentiment informat a la participació informada sobre alternatives terapèutiques.

En aquest moment de creixement del foment de la presa de decisions compartides i respecte a les preferències del pacient, creiem necessari avaluar quina és la realitat i els possibles obstacles en el context català. En aquesta presentació abordarem dues preguntes: Quina és la realitat respecte de la incorporació de les preferències en la presa de decisions en els serveis de salut mental catalans? Quins obstacles hi ha per a la seva incorporació?