Suport entre iguals en salut mental

En aquesta trobada digital hem parlat d’experiències d’aplicació del peer to peer a diferents territoris nacionals i internacionals, analitzant els èxits assolits, les dificultats i els reptes que plantegen aquests projectes, i la vivència personal de participar-hi.