L’activisme en salut mental com a transformació d’identitat.

Hi ha un creixent cos d’evidència que suggereix que l’activisme en salut mental ha tingut un impacte en els canvis de les polítiques i el sistema d’atenció, així com en la creació de xarxes de suport entre parells. A més, alguns investigadors han explorat l’efecte que l’activisme de salut mental i el suport dels companys tenen sobre la identitat dels seus participants. En aquesta presentació, discutirem les implicacions de l’activisme en salut mental per a la investigació científica sobre transformació d’identitat, discutint les implicacions metodològiques que té l’exploració d’aquestes variables. Argumentarem que l’ús de metodologies mixtes integrades en la font s’adapta a la naturalesa participativa d’aquests grups i també ens permet representar els rituals i processos comuns d’identificació, millora, fusió o diferenciació de grups en diversos contextos. L’estudi de la transformació de la identitat en un context on la resistència a l’angoixa es barreja amb la participació ciutadana pot ensenyar-nos la manera d’explorar noves formes de recuperació.