Investigació aplicada en contextos de transformació de sistemes d’atenció a la salut mental

Escollir com a professió la investigació psicològica a Espanya no és un camí fàcil en general. Dins aquest, l’opció per línies de recerca aplicades en contextos transformadors presenten reptes afegits. En aquesta presentació volem oferir algunes pistes per a estudiants que plantegen iniciar camins de recerca en àmbits aplicats. S´ofereixen experiències de desenvolupament de projectes que aposten per la transformació de creences, actituds i pràctiques de professionals de la salut mental en el context de les transformacions institucionals iniciades per la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. L’objectiu últim és oferir una narració on es recullin tots els aspectes considerats en aquests projectes, des dels relacionals o teòrics fins als analítics i d’estratègia de comunicació de resultats i divulgació.

 

Descarregar diapositives