L’activisme en salut mental com a transformació d’identitat.

Hi ha un creixent cos d’evidència que suggereix que l’activisme en salut mental ha tingut un impacte en els canvis de les polítiques i el sistema d’atenció, així com en la creació de xarxes de suport entre parells. A més, alguns investigadors han explorat l’efecte que l’activisme de salut mental i el suport dels companys tenen sobre la identitat dels seus participants. En aquesta presentació, discutirem les implicacions de l’activisme en salut mental per a la investigació científica sobre transformació […]

L’estat dels drets dels usuaris en l’àmbit de la pràctica de la salut mental

En el camp de la salut mental hi ha un creixent impuls a les pràctiques participatives. A més de l’obertura dels contextos assistencials a aquests enfocaments, els moviments en primera persona, actius a nivell internacional des de la dècada dels anys 60, han facilitat processos com la desinstitucionalització psiquiàtrica. Més recentment, sorgeixen els conceptes d’empoderament, resiliència i recuperació. Tots aquests conceptes han ajudat a l’avanç d’una manera d’atenció més personalitzada i enfocada a la prevenció. No obstant això, fins fa […]

La influència de la justícia social a la salut mental

Malgrat haver estat ignorada durant molt de temps, la relació entre la salut mental i la justícia social està rebent una major atenció i les evidències d’aquesta relació comencen a influir en la gestió dels serveis assistencials. En aquesta conferència entendrem per què els paradigmes dominants en l’atenció a la salut mental han ignorat la influència de les desigualtats socials en el seu treball, probablement per la seva necessitat de sorgir ciències aplicades neutres. A continuació, explorarem la relació entre […]

El compromís comunitari com a promoció de la salut mental: cap a una pràctica psicològica compromesa

Recentment, els moviments i conceptes com recuperació, segons l’ús del terme encunyat pels moviments de consumidors i supervivents, la ciutadania (com a eines participatives i terapèutiques) o la prescripció social (entre d’altres), han ampliat la gamma d’opcions terapèutiques en la pràctica general i la salut mental mitjançant l’enfortiment dels vincles entre la salut, els serveis socials i els recursos comunitaris. En línia amb la decepció d’algunes organitzacions d’usuaris occidentals amb l’absorció dels seus reclams per part de l’administració, que transforma […]

Canvi social i benestar: cap a una ciència situada en la psicologia positiva

L’estudi del benestar s’ha disparat en els últims anys. No obstant això, el benestar generalment apareix com una construcció que pot mesurar-se i una característica humana que pot millorar-se independentment de les circumstàncies socioculturals en què els psicòlegs positius estiguin mesurant o intervenint. Aquest pòster intenta desafiar les construccions actuals del benestar a través de la contextualització sociocultural de les experiències de benestar en un context canviant a nivell mundial.