Més enllà de la recuperació: cap a una atenció en salut mental basada en drets

Recentment, el moviment de la recuperació en salut mental, entre d’altres moviments transformadors, ha començat a fomentar la ciutadania, tant com a eina de participació com d’intervenció terapèutica, i la prescripció social per ampliar la gamma d’opcions terapèutiques de la pràctica de salut primària i mental. Aquest procés s’ha realitzat mitjançant l’enfortiment dels vincles entre els serveis de salut i els recursos comunitaris. Percebem una necessitat d’incrementar la participació de la societat civil, particularment dels moviments en primera persona, per […]

Més enllà de la recuperació: cap a una atenció en salut mental basada en drets

Recentment, el moviment de la recuperació en salut mental, entre d’altres moviments transformadors, ha començat a fomentar la ciutadania, tant com a eina de participació com d’intervenció terapèutica, i la prescripció social per ampliar la gamma d’opcions terapèutiques de la pràctica de salut primària i mental. Aquest procés s’ha realitzat mitjançant l’enfortiment dels vincles entre els serveis de salut i els recursos comunitaris. Percebem una necessitat d’incrementar la participació de la societat civil, particularment dels moviments en primera persona, per […]

L’activisme en salut mental com a transformació d’identitat.

Hi ha un creixent cos d’evidència que suggereix que l’activisme en salut mental ha tingut un impacte en els canvis de les polítiques i el sistema d’atenció, així com en la creació de xarxes de suport entre parells. A més, alguns investigadors han explorat l’efecte que l’activisme de salut mental i el suport dels companys tenen sobre la identitat dels seus participants. En aquesta presentació, discutirem les implicacions de l’activisme en salut mental per a la investigació científica sobre transformació […]

L’estat dels drets dels usuaris en l’àmbit de la pràctica de la salut mental

En el camp de la salut mental hi ha un creixent impuls a les pràctiques participatives. A més de l’obertura dels contextos assistencials a aquests enfocaments, els moviments en primera persona, actius a nivell internacional des de la dècada dels anys 60, han facilitat processos com la desinstitucionalització psiquiàtrica. Més recentment, sorgeixen els conceptes d’empoderament, resiliència i recuperació. Tots aquests conceptes han ajudat a l’avanç d’una manera d’atenció més personalitzada i enfocada a la prevenció. No obstant això, fins fa […]