El compromís comunitari com a promoció de la salut mental: cap a una pràctica psicològica compromesa

Recentment, els moviments i conceptes com recuperació, segons l’ús del terme encunyat pels moviments de consumidors i supervivents, la ciutadania (com a eines participatives i terapèutiques) o la prescripció social (entre d’altres), han ampliat la gamma d’opcions terapèutiques en la pràctica general i la salut mental mitjançant l’enfortiment dels vincles entre la salut, els serveis socials i els recursos comunitaris. En línia amb la decepció d’algunes organitzacions d’usuaris occidentals amb l’absorció dels seus reclams per part de l’administració, que transforma un procés de baix a dalt en un procés de dalt a baix, busquem discutir el paper que ha de desenvolupar el compromís social de la psicologia en aquest procés. En contrast amb les conceptualitzacions buides disfressades com “neutrals”, pretenem oferir una apreciació de baix a dalt, integrada a la font, de la necessitat d’involucrar de manera efectiva als professionals i usuaris dins de la construcció d’un camp de psicologia compromès, capaç d’utilitzar intervencions de participació comunitària per promoure i millorar la salut mental.