Presentació de documents de treball dels grups del Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions: Programa de suport entre iguals i planificació de decisions anticipades

 Presentació del document “Programa Suport entre Iguals a Catalunya”.